Silikonbröst

Silikonbröst är det vanligaste materialet som används vid bröstförstoring idag. De två huvudtyper av bröstimplantat som annars används är silikon- och koksaltsimplantat. Båda implantatstyperna har ett hölje av silikon men kan vara fyllda med antingen koksaltlösning, kohesiv silikongel eller trögflytande silikongel. Det finns även bröstimplantat som är en kombination av de två huvudtyper. De har tagits fram för att kombinera fördelarna med de olika typerna. De används dock inte så mycket.

Implantatet läggs in genom en öppning som kan befinna sig på olika ställen beroende på förutsättningarna. Det kan vara under bröstet, i armhålan eller i nedre delen av vårtgården. När inläggningen varit via armhålan är det svårare att få en bra placering av protesen – men det blir inte lika tydliga ärr. Om man går in i kanten av vårtgården finns risken att man försämrar känseln i vårta och vårtgård. Därför är den vanligaste metoden i dag att man går in via en öppning nedanför bröstet. Denna väg innebär störst chans att resultatet blir lyckat och själva ärret brukar kunna göras mycket fint samt döljs av själva bröstet.
Storleken på implantatet – silikonbröstet – är ett annat val som måste göras. Man mäter i millimeter (ml) och varje ml motsvarar ungefär 1 gram. De vanligaste storlekarna på silikonbröst ligger kring 200-600 ml. De flesta är 300-450 ml.

Att få snygga silikonbröst handlar långt ifrån att bara välja en storlek man vill ha och sedan sätta in den. Kirurgen måste även väga in patientens kroppsbyggnad där bredden av bröstväggen, mängden befintlig bröstvävnad och den övergripande kroppssymmetrin spelar stor roll för om silikonbrösten ska bli fina. För att uppnå bästa resultatet brukar kvinnor även rekommenderas att inte öka på med silikonbröst mer än två BH-storlekar. Det handlar både om att få ett naturligt utseende och undvika risken för komplikationer. I USA finns till och med et talspråk hos kirurger som jobbar med silikonbröst: “big breasts big problems”.
Innan du ens på allvar börjar fundera på silikonbröst och vilken storlek som kan vara den rätta, ska du fundera på varför du vill ha silikonbröst. Alternativa ingrepp kan ge önskat resultat med mindre risk.